Actes de les sessions del Ple

> Acta Sessió Plenària 31.12.2016
> Acta Sessió Plenària 30.11.2016
> Acta Sessió Plenària 27.10.2016
> Acta Sessió Plenària 21.09.2016
> Acta Sessió Plenària 28.07.2016
> Acta Sessió Plenària 30.06.2016
> Acta Sessió Plenària Extraordinària i Urgent 30.05.2016
> Acta Sessió Plenària 30.05.2016
> Acta Sessió Plenària 28.04.2016
> Acta Sessió Plenària 31.03.2016
> Acta Sessió Plenària 25.02.2016
> Acta Sessió Plenària 28.01.2016
> Acta sessió plenària 27.03.2024
> Acta sessió plenària 29.02.2024
> Acta sessió plenària 31.01.2024