Serveis

> ÀREA IGUALTAT, POLÍTIQUES INCLUSIVES I BENESTAR SOCIAL
> ÀREA ORDENACIÓ TERRITORIAL I PAISATGE
> ÀREA SECRETARIA
> ÀREA SEGURETAT CIUTADANA
> ÀREA INTERVENCIÓ
> ÀREA TRESORERIA