Circulars i instruccions

> Aprovació Inicial Instrucció implementació apps per al pagament de la ORA
> Circular nova llei de protecció de dades_001
> Nomenament Secretari Accidental
> Circular sobre Incompatibilitats del Personal
> Circular sobre Treballadors Contractats