Àrees relatives al govern i

l’organització municipal

Coneixeu l’equip de govern local i l’estructura administrativa de l’Ajuntament

Organització

Organització municipal

Càrrecs electes

Càrrecs electes

Personal de confiança

Personal eventual o de confiança

Empleats públics

Empleats públics: funcionaris i laborals