Càrrecs Electes

> -PERFIL TRAJECTORIA PROFESSIONAL I POLÍTICA ASSESSORS_ASSESSORES 2019-2023_001
> PERFIL TRAJECTORIA PROFESSIONAL I POLÍTICA EQUIP DE GOVERN 2019-2023
> Retribucions de la Corporació 2023-2027
> Retribucions regidors Corporació
> BOP 137 de 18.07.2019 modificació declaració bens i interessos regidora
> BOP 137 de 18.07.2019 Publicació declaració bens i interessos
> BOP 86 de 07.05.2020 Declaració de béns i activitats regidor Raül Adam Armengol