Cartes de serveis

> TAULA MESURAMENT CARTA SERVEIS SETEMBRE 2023 A FEBRER 2024
> Carta Serveis 2024, edició 17, febrer 2024_001
> TAULA MESURAMENT CARTA SERVEIS MARÇ A AGOST 2023
> TAULA MESURAMENT CARTA SERVEIS SETEMBRE 2022 A FEBRER 2023
> Llistat queixes 2on semestre setembre 2023 a febrer 2024
> Llistat queixes Carta de Serveis març a agost 2023
> Llistat queixes i suggeriments setembre 2022 a febrer 2023
> Llistat queixes 1er semestre març 2022 a agost 2022
> Llistat Queixes setembre 2021- febrer 2022