Acords de les sessions del Ple

> Acords Sessió Plenària 29-05-2024
> Acords Sessió Plenària Extraordinària 13-05-2024
> Acords Sessió Plenària 25-04-2024
> Acords Sessió Plenària 27-03-2024
> Acords Sessió Plenària 29-02-2024
> Acords Sessió Plenària 31-01-2024