Societat

> Informació pública del Pla actuació municipal davant risc inundacions
> Enquesta de satisfacció 2023 _ Algemesí Participa Enquesta satisfacció Carta Serveis 2023
> Enquesta satisfacció Carta Serveis 2022 Enquesta satisfacció Carta Serveis 2022