Àrees relatives a economia

i pressupostos

Coneixeu la secció econòmica i els pressupostos de l’Ajuntament.

Pressupost

Accediu als pressupostos.

Ingressos i despeses

Accediu als ingressos i despeses.

Deute públic

Accediu al deute públic.