Portal de la Transparència Ajuntament d’Algemesí

La transparència i l’accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de qualsevol acció política

L’Ajuntament d’Algemesí publica, per mitjà d’aquest portal, de forma periòdica i actualitzada, informació rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat, relacionada amb el funcionament i el control de la seua actuació pública. Amb aquest portal pretenem que els requeriments de més transparència, rigor i ètica pública que les societats exigixen hui a governs i institucions públiques i el necessari compliment de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es complisquen al màxim en la nostra corporació.

Àrees de consulta del portal de transparència

Consulte els continguts per àrees

Govern i Administració

La institució, la seua organització, planificació i personal

La institució, la seua organització, planificació i personal

Informació sobre l’equip de govern i l’estructura administrativa local

Ciutadans i Societat

Informació sobre relacions amb els ciutadans i la societat

Informació sobre relacions amb els ciutadans i la societat

Informació sobre relacions amb els ciutadans i la societat

Jurídic i Patrimonial

Informació de rellevància jurídica i patrimonial

Informació de rellevància jurídica i patrimonial

Informació de rellevància jurídica i patrimonial

Economia i Pressupostos

L'activitat econòmica, financera i pressupostària

L'activitat econòmica, financera i pressupostària

Informació sobre l’activitat econòmica, financera i pressupostària

Contractació i Convenis

Informació sobre contractació, convenis i subvencions

Informació sobre contractació, convenis i subvencions

Informació sobre contractació, convenis i subvencions

Urbanisme i Medi Ambient

Informació mediambiental i urbanística

Informació mediambiental i urbanística

Informació mediambiental i urbanística

Serveis i Procediments

Informació sobre serveis i procediments municipals

Informació sobre serveis i procediments municipals

Informació sobre serveis i procediments municipals