Àrees relatives a asumptes jurídics

i patrimonials

Coneixeu la legislació de l’Ajuntament i la seua estructura patrimonial.

L'entitat local

Accediu a l'entitat local.

Acords

Accediu als acords.

Ordenances i Reglaments

Ordenances i Reglaments de l'Ajuntament

Circulars i instruccions

Circulars i instruccions de l'Ajuntament

Béns municipals

Béns municipals de l'Ajuntament

Plans no Urbanístics

Accediu als Plans no Urbanístics