Actes de les sessions del Ple

> Acta Sessió Plenària 31.12.2016
> Acta Sessió Plenària 30.11.2016
> Acta Sessió Plenària 27.10.2016
> Acta Sessió Plenària 21.09.2016
> Acta Sessió Plenària 28.07.2016
> Acta Sessió Plenària 30.06.2016
> Acta Sessió Plenària Extraordinària i Urgent 30.05.2016
> Acta Sessió Plenària 30.05.2016
> Acta Sessió Plenària 28.04.2016
> Acta Sessió Plenària 31.03.2016
> Acta Sessió Plenària 25.02.2016
> Acta Sessió Plenària 28.01.2016
> Acta Sessió Plenària 22.12.2017
> Acta Sessió Plenària 30.11.2017
> Acta Sessió Extraordinària Ple 14.11.2017
> Acta Sessió Plenària 26.10.2017
> Acta Sessió Plenària 20.09.2017
> Acta Sessió Extraordinària Ple 31.07.2017
> Acta Sessió Plenària 27.07.2017
> Acta Sessió Plenària 29.06.2017
> Acta Sessió Plenària 25.05.2017
> Acta Sessió Plenària 27.04.2017
> Acta Sessió Plenària 29.03.2017
> Acta Sessió Plenària 23.02.2017
> Acta Sessió Plenària 26.01.2017
> Acta Sessió Plenària 23.12.2020
> Acta Sessió Plenària 30.11.2020
> Acta Sessió Plenària 16.11.2020
> Acta Sessió Plenària 29.10.2020
> Acta sessió Plenària 24.09.2020
> Acta Sessió Plenària 30.07.2020
> Acta Sessió Plenària 22.07.2020
> Acta Sessió Plenària 25.06.2020
> Acta Sessió Plenària 28.05.2020
> Acta Sessió Plenària 07.05.2020
> Acta Sessió Plenària 21.04.2020
> Acta Sessió Plenària 27.02.2020
> Acta Sessió Plenària 30.01.2020
> Acta Sessió Plenària 13.01.2020
> Acta Sessió Plenària Extraord 22.07.2020
> Acta Sessió Plenària 23.06.2021
> Acta Sessió Plenària 27.05.2021
> Acta Sessió Plenària 29.04.2021
> Acta Sessió Plenària 25.03.2021
> Acta Sessió Plenària Extraord 11.03.2021
> Acta Sessió Plenària 25.02.2021
> Acta Sessió Plenària 28.01.2021
> Acta Sessió Plenària 04.01.2021