Acords de les sessions del Ple

> Acords sessió plenària 10-05-2023
> Acords sessió plenària extraordinària 02-05-2023
> Acords sessió plenària 27-04-2023
> Acords sessió plenària 30-03-2023
> Acords sessió plenària 23-02-2023
> Acords sessió plenària 31-01-2023