Acords de les sessions del Ple

> Acords sessió plenària 28.7.2022
> Acords sessió plenària extraordinària 13.7.2022
> Acords sessió plenària 30.06.2022
> Acords sessió plenària 25.05-2022
> Acords sessió plenària 28.04.2022
> Acords sessió plenària extraordinària 12.4.2022
> Acords sessió plenària extraordinària 24.3.2022
> Acords sessió plenària extraordinària 4.3.2022
> Acords sessió plenària 24.2.2022 Acords sessió plenària 24.2.2022
> Acords sessió plenària 27.1.2022
> Acords sessió plenària 31.3.2022