Convenis

> Contracte col·laboració i coordinació interadministrativa en matèria de serveis socials
> Conveni Ministeri Interior i Algemesí (VIOGEN)
> Adhessio conveni FEMP - PUNT PAE Punt atenció emprenedor (PAE) integrat xarxa CIRCE
> Conveni Ajuntament Algemesí FISABIO 2019
> Conveni colaboració Algemesí Solidari per a la dinamització del Barri del Raval
> CONVENI AJUDA NOMINATIVA EMPAL 2022 Conveni que regula la col·laboració específica en matèria de foment i promoció del sector comercial i empreses de la localitat, promoció de l'ocupacio, donar continuïtat a l’execució del Pla de Dinamització Econòmica d’Algemesí, d’acord amb els objectius i finalitats previstos en el mateix , i en el quadre de comandament integral i mapa de l’activitat econòmica d’Algemesí.
> CONVENI ACSA EMPAL TARGETA ACTIVA 2022 L'objecte del present Conveni és instrumentar el règim de col·laboració entre l'Ajuntament d'Algemesí i les associacions d’Algemesí ACSA i EMPAL, tendent a articular una subvenció directa amb l'objectiu de potenciar la dinamització del sector comercial de la ciutat d'Algemesí mitjançant la implementació de la TARGETA ACTIVA ALGEMESÍ a la ciutat d'Algemesí.
> CONVENI AJUDA NOMINATIVA ACSA 2022 Conveni que regula la col·laboració específica en matèria de foment i promoció del sector comercial i empreses de la localitat, promoció de l'ocupacio, donar continuïtat a l’execució del Pla de Dinamització Econòmica d’Algemesí, d’acord amb els objectius i finalitats previstos en el mateix , i en el quadre de comandament integral i mapa de l’activitat econòmica d’Algemesí.
> Acord col·laboració caixer AUTOSERVEF Acord de col•laboració entre LABORA-servei valencià d’ocupació i formació i l’Ajuntament d’Algemesí per a la prestació conjunta de serveis d’intermediació laboral mitjançant la implantación del servei AUTOSERVEF. Núm de registre de convenis de la GVA: 0362/2019
> Conveni Creu Roja 2018
> Addenda Conveni Gestió Subvenció Brotació Tarongers
> Conveni Aj. Algemesí i EIXAM
> conveni amb la Diputació de Valencia actuació Rehabilitació del Trinquet del poliesportiu municipal
> Acuerdo colaboración Ministerio Interior y Ayuntamiento Algemesí VIOGEN
> Addenda Conveni Projecte Riu FISABIO 2017-2018
> Addenda Conveni Projecte Riu -FISABIO-
> Conveni col·laboració CSISP Projecte Riu
> Conveni col·laboració Oficina Tourist Info Mercat
> Conveni amb Hospital Ribera per al Programa Preparació al Part
> Conveni Col·laboració Cadastre
> Conveni Creu Roja 2017
> Conveni Diputació Guastavino
> Relació de Convenis a Secretaria
> Conveni Ajuntament amb la Diputació València i GVA Serveis Bàsics Administració Electrònica