Contractació

> Contractes menors 4t Trimestre 2018
> Contractes menors 3r Trimestre 2018
> Contractes menors 2n Trimestre 2018
> Contractes menors 1r Trimestre 2018
> Contractes menors 4t Trimestre 2017
> Contractes menors 3r Trimestre 2017
> Contractes menors 2n Trimestre 2017
> Contractes menors 1r Trimestre 2017
> Contractes menors 4t Trimestre 2016
> Contractes menors 3r Trimestre 2016
> Contractes menors 2n Trimestre 2016
> Contractes menors 1r Trimestre 2016
> Dades estadístiques dels contractes adjudicats de l´any 2017
> Dades estadístiques dels contractes adjudicats en l´any 2016
> Dades estadístiques dels contractes adjudicats en l´any 2015