Contractació

> Dades estadístiques dels contractes adjudicats en l´any 2018
> Dades estadístiques dels contractes adjudicats de l´any 2017
> Dades estadístiques dels contractes adjudicats en l´any 2016
> Dades estadístiques dels contractes adjudicats en l´any 2015