Pressupost

> MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 27-2022
> MODIFICACIÓ CRÈDIT 18-2022
> Aprovació incial modificació de crèdits número 10-2022
> Modificació de crèdits número 7-2022
> Modificació crèdit 3-22
> AUTONOMIA FISCAL 2022.xlsx
> AUTONOMIA FISCAL 2021.xlsx
> Aprovació Compte General exercici 2021
> Aprovació definitiva del Compte General 2020
> MASSA SALARIAL 2023
> MASSA SALARIAL 2022