Càrrecs Electes

> PERFIL TRAJECTORIA PROFESSIONAL I POLÍTICA EQUIP DE GOVERN 2019-2022
> Retribucions regidors Corporació
> BOP 137 de 18.07.2019 modificació declaració bens i interessos regidora
> BOP 137 de 18.07.2019 Publicació declaració bens i interessos