Càrrecs Electes

> PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL I POLÍTICA EQUIP DE GOVERN
> Assignacions indemnitzacions per assistència a òrgans colegiats
> Dedicació Parcial Regidors i Retribucions
> Dedicació Exclusiva Regidora Benestar Social i OMIC i Retribucions
> Dedicació Exclusiva Alcaldessa i Retribucions
> anunci declaració béns possessió Fina Machí Llopis
> anunci declaració béns cessament Mar Pintor Limorte
> anunci declaració béns cessament Alfons Sànchez Andres
> anunci declaració béns possessió Alfredo Jesús Rosa
> Declaracions Activitats, bens i drets patrimonials regidors i regidores, mandat 2015-2019