Càrrecs Electes

> PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL I POLÍTICA EQUIP DE GOVERN
> Retribucions regidors Corporació
> BOP 137 de 18.07.2019 modificació declaració bens i interessos regidora
> BOP 137 de 18.07.2019 Publicació declaració bens i interessos