Càrrecs Electes

> Assignacions indemnitzacions per assistència a òrgans colegiats
> Dedicació Parcial Regidors i Retribucions
> Dedicació Exclusiva Regidora Benestar Social i OMIC i Retribucions
> Dedicació Exclusiva Alcaldessa i Retribucions
> Declaracions Activitats, bens i drets patrimonials regidors i regidores, mandat 2015-2019