Cartes de serveis

> Carta Serveis 2022, edició 15, febrer 2022_001
> TAULA MESURAMENT CARTA SERVEIS MARÇ A AGOST 2021
> TAULA MESURAMENT CARTA SERVEIS MARÇ A AGOST 2022
> TAULA MESURAMENT CARTA SERVEIS SETEMBRE 2021 A FEBRER 2022
> TAULA MESURAMENT CARTA SERVEIS DE SETEMBRE 2020 A FEBRER 2021
> Llistat queixes 1er semestre març 2022 a agost 2022
> Llistat Queixes setembre 2021- febrer 2022
> Llistat Queixes març a agost 2021
> Llistat queixes Carta de Serveis de setembre 2020 a febrer 2021