Cartes de serveis

> TAULA MESURAMENT CARTA SERVEIS SEGON SEMESTRE SETEMBRE 2017 A FEBRER 2018
> Carta Serveis 2018, edició 11, febrer 2018_001
> TAULA MESURAMENT CARTA SERVEIS ABRIL A AGOST 2017
> Llista de queixes en relació a la Carta de Serveis de setembre 2017 a febrer 2018
> Llistat queixes en relació a la Carta de Serveis d'abril a agost de 2017