Organització

> Organigrama
> Representants Fundació Josefa Ahuir
> Representants Xarxa municipis sostenibilitat
> Representants Usuaris Ribera Xuquer
> Representants EDAR La Ribera
> Representants Polígon Cotes B
> Representants Fons Valencia Solidaritat
> Representants Consorci Ribera Valldigna
> Representants Consorci Bombers
> Representants Mancomunitat Ribera Alta
> Reglament Orgànic Municipal Algemesi
> Modificació art. 63 ROM