Circulars i instruccions

> Circular nova llei de protecció de dades_001
> Nomenament Secretari Accidental
> Circular sobre Incompatibilitats del Personal
> Circular sobre Treballadors Contractats