Ingressos i despeses

> INGRESSOS FISCALS PER HABITANT 2022.xlsx
> INGRESSOS FISCALS PER HABITANT 2021.xlsx
> GASTO PER HABITANT 2022.xlsx
> GASTO PER HABITANT 2021.xlsx
> INVERSIÓ PER HABITANT 2022.xlsx
> INVERSIÓ PER HABITANT 2021.xlsx
> PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT 2022.xlsx
> PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT 2021.xlsx
> Informe de morositat 3T-2022-Ajuntament
> Informe de morositat 2T-2022-Ajuntament
> Informe Morositat 3T 2021
> Informe Morosidad 3T 2023
> Informe de morositat 2T-2023 Ajuntament
> Informe de morositat 1T-2023 Ajuntament
> Informe de morositat 4T-2022-Ajuntament
> Informe de morositat 1T-2022-Ajuntament
> INFORME MOROSITAT 4T 2021
> INFORME FISCALITZACIÓ SINDICATURA DE COMPTES EXERCICI 2015