Ingressos i despeses

> INGRESSOS FISCALS PER HABITANT 2017
> INGRESSOS FISCALS PER HABITANT 2016
> GASTO PER HABITANT 2017
> GASTO PER HABITANT 2016
> INVERSIÓ PER HABITANT 2017
> INVERSIÓ PER HABITANT 2016
> PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT 2017
> PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT 2016
> INFORME MOROSITAT 1ER TRIMESTRE 2018
> INFORME MOROSITAT 4T 2017
> Informe de morositat 3T-2017
> Informe Morosidad Segon Trimestre 2017
> Informe morositat Primer Trimestre 2017
> Informe Morositat Quart Trimestre 2016
> Informe Morositat Tercer Trimestre 2016
> Informe Morositat Primer Trimestre 2016
> Informe Morositat Segon Trimestre 2016
> INFORME FISCALITZACIÓ SINDICATURA DE COMPTES EXERCICI 2015