Ingressos i despeses

> INGRESSOS FISCALS PER HABITANT 2019
> AUTONOMIA FISCAL 2019
> GASTO PER HABITANT 2019
> INVERSIÓ PER HABITANT 2019
> PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT 2019
> INFORME FISCALITZACIÓ SINDICATURA DE COMPTES EXERCICI 2015