Societat

> Informació pública del Pla actuació municipal davant risc inundacions
> Enquesta de satisfacció 2021 _ Algemesí Participa Enquesta de satisfacció 2021 _ Algemesí Participa
> Enquesta satisfacció Carta Serveis 2022 Enquesta satisfacció Carta Serveis 2022